Desiré Lacroix

Desiré Lacroix

Victor Marie Désiré Lacroix sinh ngày 12/05/1860 tại Seyne-sur-Mer, Pháp và qua đời ngày 24/12/1903 tại Hà Nội. Ông nhập ngũ ngày 7/7/1879, được bổ vào bộ phận pháo binh thủy quân, phục vụ tại Senegal. Ngày 1/1/1892, ông được điều đến An Nam, và được phong đại úy vào ngày 20/5/1883. Ngày 1/1/1894, ông được điều chuyển về Pháp, sau đó lại trở lại An Nam vào tháng 1/1899, nơi ông tiếp tục phục vụ trong quân ngũ cho đến khi qua đời.