Derek Lewis

Derek Lewis

Derek Lewis là một nhà văn và tác giả kinh doanh. Ông chuyên giúp đỡ mọi người viết sách kinh doanh vì anh tin vào tiềm năng mà sách kinh doanh có thể thay đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.