Ddong Gu Ree

Ddong Gu Ree

Ddong Gu Ree là hoạ sĩ minh hoạ ngừoi Hàn Quốc, đồng tác giả của Ngày đẹp trời để yêu nhau.