David S. Evans

David S. Evans

David Sparks Evans (sinh năm 1954) là nhà kinh tế người Mỹ chuyên về chống độc quyền và thị trường hai mặt. Ông là chủ tịch của Global Economics, Inc., và là biên tập viên sáng lập của Competition Policy International. Ông giảng dạy tại Đại học College London, nơi ông là đồng giám đốc điều hành của Viện Luật Cạnh tranh và Kinh tế Jevons, và tại Trường Luật Đại học Chicago.