David Michaels

David Michaels

David Michaels từng phụ trách Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và An toàn Lao động tại Bộ Lao động Mỹ (2009-2017) dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, với thời gian phục vụ lâu nhất trong lịch sử cơ quan này; trước đó, ông từng phụ trách Cơ quan Môi trường, An toàn và Y tế tại Bộ Năng lượng Mỹ (1998-2001) dưới thời Tổng thống Bill Clinton; ông hiện là giáo sư tại trường Y tế Công cộng thuộc Viện Milken trực thuộc Đại học George Washington. 

Tiến sĩ Michaels được Hiệp hội vì Tiến bộ Khoa học Mỹ trao tặng Giải thưởng Tự do và Trách nhiệm Khoa học vì công lao bảo vệ công nhân trong các cơ sở vũ khí hạt nhân và vì sự tích cực ủng hộ tính liêm chính trong khoa học. 

Ngoài ra ông cũng nhận được giải thưởng David P. Rall của Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ vì sự ủng hộ tích cực cho lĩnh vực y tế công và giải thưởng John P. McGovern vì Khoa học-Xã hội của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Sigma Xi.