David Foenkinos

David Foenkinos

David Foenkinos, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1974 tại Paris, là một tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà biên kịch và đạo diễn người Pháp, từng học cả văn học và âm nhạc ở Paris.