David Elkind

David Elkind

David Elkind sinh năm 1931, là nhà giáo dục, tâm lý học người Mỹ. Các công trình của ông tập trung vào nghiên cứu nhận thức, tri giác và sự phát triển về mặt xã hội ở trẻ em,  thanh thiếu niên, cũng như những nguyên nhân, tác động của các áp lực căng thẳng lên chúng. Ngoài Những đứa trẻ chín ép (The hurried child), có thể kể đến những nghiên cứu nổi tiếng khác của ông về lĩnh vực này như: Tái phát kiến tuổi thơ (Reinventing childhood), Tất cả đều trưởng thành và không có chốn nào để đi (All grown up and no place to go) …