David Crystal

David Crystal

David Crystal sinh năm 1941, là nhà ngôn ngữ học, cây viết, biên tập viên đồng thời là giảng viên người Anh. Ông từng giữ vị trí trưởng khoa tại Đại học Reading trong mười năm và hiện là giáo sư danh dự môn Ngôn ngữ học tại Đại học Bangor.

Ông là tác giả và đồng tác giả của khoảng một trăm cuốn sách, chủ yếu trong lĩnh vực ngôn ngữ học, bao gồm một số bộ bách khoa toàn thư, nhưng cũng có cả kịch và thơ. Ngoài ra, ông cũng sáng lập và tham gia công tác biên tập cho nhiều tạp chí khoa học về ngôn ngữ học.