DAVID CREIGHTON-PESTER

DAVID CREIGHTON-PESTER

Họa sĩ minh họa cho cuốn "Đấu não so tài". Anh hiện đang ở Hamilton, New Zealand.