Đào Xuân Ni

Đào Xuân Ni

Đào Xuân Ni là tác giả của series năm cuốn Những câu chuyện để trưởng thành - tập sách mang lại cho các em tiểu học và trung học những bài học giản dị cùng nhiều yêu thương, khích lệ để các em vững bước trên con đường vươn lên trong cuộc sống.