Danielle Braun

Danielle Braun

Tiến sĩ Danielle Braun là một nhà nhân chủng học doanh nghiệp, đồng thời là Giám đốc của Học viện Văn hóa tổ chức. 

Trong 25 năm trong vai trò người quản lý/ giám đốc, Danielle đã đi khắp thế giới để tìm cách xây dựng bộ lạc và trao quyền cho các nhà lãnh đạo. Có thể nói, bà là chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa tổ chức và lãnh đạo.