Daniel Whiteson

Daniel Whiteson

Daniel Whiteson là nhà vật lý học và là giáo sư vật lý tại UC Irvine.Ông  thường sử dụng các công cụ thống kê và học máy để phân tích các va chạm của các hạt năng lượng nhằm nỗ lực làm sáng tỏ bản chất của vật chất và năng lượng. Daniel là đồng tác giả một podcast về Vũ trụ, đồng tác giả hai cuốn sách khoa học nổi tiếng và đồng sáng tạo một loạt phim truyền hình giáo dục mầm non trên PBS.