Daniel Tatarsky

Daniel Tatarsky

Daniel Tatarsky là một diễn viên, đồng thời là một nhà văn. Ông là tác giả của những cuốn sách như: Cool Science Tricks (Khoa học cực ngầu), Cool Philosophy (Triết học kì thú), Everything You Need to Know About (Mọi điều bạn cần biết về thế giới) và Dan Dare, Pilot of the Future: A Biography.