Daniel klein

Daniel klein

Daniel klein là đồng tác giả của cuốn sách Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar. Ông tốt nghiệp Harvard chuyên ngành triết học và là nhà văn nổi tiếng về cả tiểu thuyết lẫn phi hư cấu.