Dan Smith

Dan Smith

Daniel Smith là một nhà báo người Mỹ và là tác giả của cuốn sách Monkey Mind: A Memoir of Anxiety.  Ngoài ra, anh còn viết các bài báo và tiểu luận cho Tạp chí New York Times, The Atlantic, Slate, n + 1, Harper's Magazine,..