Đại Phong Quát Quá

Đại Phong Quát Quá

Đại Phong Quát Quá sinh năm 1984 tại An Huy, Trung Quốc, hiện làm biên tập viên văn học và sinh sống tại Bắc Kinh. Cô là tác giả văn học mạng nổi tiếng, sáng tác đa dạng, đặc biệt mạnh về kỳ ảo, văn phong tỉ mỉ, nụ cười hay nước mắt đều được diễn tả một cách kín đáo nhẹ nhàng, bút lực dồi dào, câu chuyện thường khó đoán kết thúc. 

Tương truyền khi cô bắt đầu nghiệp viết, có cơn gió lùa qua cửa sổ, bởi vậy mới đặt bút danh là Đại Phong Quát Quá (gió lộng thổi qua).