Cornelia Funke

Cornelia Funke

Cornelia Caroline Funke sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại Dorsten, North Rhine-Westphalia, là một nhà văn người Đức. Bà dành được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học cho trẻ em như Kalbacher Klapperschlang năm 1998 (Dragon Rider – Kỵ sĩ Rồng), Preis der Jury der jungen Leser 2004 (Inkheart - Tim mực), Book Sense Children's Literature Award năm 2004 (Inkheart – Tim mực).