Connie Palmen

Connie Palmen

Connie Palmen, tên đầy đủ Aldegonda Petronella Huberta Maria Palmen, là một tác giả người Hà Lan.

Khởi đầu sự nghiệp văn chương với cuốn tiểu thuyết "De wetten - Quy Luật" (1990), được xuất bản tại Hoa Kỳ dưới tựa đề "The Laws" (1993), bản dịch của Richard Huijing. "Quy luật" đã được đề cử vào danh sách ngắn của Giải thưởng Văn học Quốc tế Dublin năm 1996.

Cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô là "De vriendschap" (1995), đã được xuất bản tại Hoa Kỳ với tựa đề "The Friendship" (2000), bản dịch của Ina Rilke. Đây là câu chuyện về tình bạn suốt đời của hai cô gái có tính cách hoàn toàn khác nhau.