Cong Ji Young

Cong Ji Young

Cong Ji Young sinh năm 1963, tốt nghiệp khoa Anh Trường đại học tư lập Yonsei (Hàn Quốc). Năm 1988, Gong Ji Young chính thức bước chân vào làng văn xứ kim chi bằng tuyển tập truyện ngắn mang tên Ngày tan vỡ, giành ngay giải thưởng Văn học thế kỷ 21. Từ đó đến nay bà đã phát hành 19 tác phẩm.

Các tác phẩm của Gong Ji Young chưa bao giờ xuất bản thấp hơn 100.000 bản, hầu hết đều trở thành sách best-seller.