Colin Salter

Colin Salter

Colin Salter là một tác giả viết sách non-fiction, sống tại Edinburgh, Scotland. Ông viết sách về lịch sử tự nhiên, tiểu sử lịch sử, khoa học và âm nhạc đại chúng, trong đó, nhiều cuốn đã được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn