Claude Coudert

Claude Coudert

Claude Coudert là một người tận tâm, ham học hỏi và nhiệt tình. Bà là chủ tịch một hiệp hội giúp đỡ những trẻ em kém may mắn ở miền Nam Việt Nam trong vòng mười hai năm.