Claube Ponti

Claube Ponti

Claude Ponticelli, còn được gọi là Claude Ponti, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1948 tại Lunéville. Ông là tác giả và họa sĩ minh họa cho trẻ em người Pháp.