Claire Frossard

Claire Frossard

Claire Frossard (23/12/1978) là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ người Pháp. Sau khi tốt nghiệp ngành Nghệ thuật ở Strasbourg năm 2002, cô quyết định định cư ở Alsace.