Chuck Hogan

Chuck Hogan

Charles Patrick Hogan là một tiểu thuyết gia, nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ. Ông được biết đến với tư cách là tác giả cuốn Prince of Thieves và là đồng tác giả của The Strain và Guillermo del Toro.