Christine Stahr

Christine Stahr

Christine Stahr học về lịch sử, tiếng Đức và khoa học chính trị. Sau này cô làm biên tập viên cho một nhà xuất bản. Cho đến nay, cô đã viết rất nhiều sách giành cho trẻ em. Trong đó, cuốn Hanna and the Flight of the Eagle đã được đề cử cho giải thưởng sách Prix Chronos 2020 của Thuỵ Sĩ.

Cùng với dự án sách dành cho trẻ em "Gipfelpech", Christine đã nhận được học bổng của Học viện Truyền thông Trẻ em ở Erfurt. Hiện cô đang sống cùng gia đình ở Hamburg.