Christian Jolibois

Christian Jolibois

Christian Jolibois sinh năm 1948 ở gần Paris, là một diễn viên và tác giả sách nổi tiếng người Pháp. 

Bộ sách Chuyện Xóm Gà của ông đã bán được 3 triệu bản ở Pháp và được dịch sang 20 thứ tiếng.