Chris Napier

Chris Napier

Chris Napier là Trợ lý Giáo sư Lâm sàng tại Khoa Vật lý trị liệu tại UBC. Ông cũng là thành viên của Nhóm nghiên cứu Menrva tại Đại học Simon Fraser. Các vấb đề nghiên cứu của ông bao gồm cơ sinh học chạy bộ và phòng chống chấn thương thông qua việc sử dụng công nghệ thiết bị đeo.

Là một nhà lãnh đạo được công nhận trong cộng đồng vật lý trị liệu thể thao quốc tế, Chris hiện là thành viên của Hội đồng Vật lý trị liệu Thể thao Canada và giữ chức Chủ tịch Đại hội Vật lý trị liệu Thể thao Thế giới lần thứ 3. Chris cũng tiếp tục thực hành lâm sàng và giảng dạy trong các chuyên ngành Vật lý trị liệu thể thao và Cơ sinh học trong chương trình Thạc sĩ Vật lý trị liệu tại UBC.