Cho Chang-In

Cho Chang-In

Cho Chang-In sinh ra ở Seoul, tốt nghiệp cử nhân và cao học tại Đại học Chungang. Ông từng là nhà báo, và trong thời gian làm việc ở ngành xuất bản, Cho Chang-In đã góp phần giới thiệu nhiều cuốn sách có giá trị tới bạn đọc.

Sau khi trở thành nhà văn, Cho Chang-In tiếp tục để lại dấu ấn với những tác phẩm mang thông điệp giàu tính nhân văn về giá trị đích thực của gia đình, ý nghĩa của tình yêu chân chính, như: Bố con cả gai Người gác hải đăng, Con đường, Người vợ...