Charles Dickens

Charles Dickens

Charles Dickens (07/02/1812 – 09/06/1870) là nhà văn và nhà phê bình xã hội Anh. Ông cũng là nhà báo, biên tập viên và vẽ tranh minh họa.

Các tác phẩm của ông chủ yếu dành cho thiếu nhi và mang tính chất hiện thực. Sang đến thế kỷ 20, tài năng văn học của ông đã được các nhà phê bình và các học giả thừa nhận, do đó các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông tiếp tục được phổ biến rộng rãi.