Chandra Ghosh Ippen

Chandra Ghosh Ippen

Chandra Ghosh Ippen là nhà tâm lý học trẻ em và là tác giả sách thiếu nhi.  

Cô đã dành 28 năm qua để tiến hành nghiên cứu, công tác lâm sàng và đào tạo trong lĩnh vực chấn thương thời thơ ấu và là đồng tác giả của hơn 20 ấn phẩm về chấn thương và thực hành có hiểu biết về sự đa dạng.

Các cuốn sách dành cho trẻ em của cô bao gồm "Once I Was Very Very Scared" (Tớ đã từng sợ hãi), "Holdin Pott", "You Weren't With Me" (Bố đã từng xa con), "Mama's Waves", và loạt phim về thảm họa Trinka và Sam, đã đến tay hơn 300.000 gia đình trên khắp thế giới.