Céline Claire

Céline Claire

Céline Claire sống tại một ngôi làng nhỏ ở Moselle. Cô từng là giáo viên tiểu học, nhưng việc kể chuyện mỗi ngày cuối cùng đã khiến cô muốn sáng tạo hơn và trở thành tác giả toàn thời gian.