Cathy Bonidan

Cathy Bonidan

Cathy Bonidan làm giáo viên ở Vannes và bắt đầu viết văn từ năm 14 tuổi. Năm 2015, cô giành được giải thưởng monBestseller cho cuốn tiểu thuyết "Double Voice". Đến năm 2017, Cathy Bonidan tiếp nối thành công với tác phẩm "Le Parfum de l'hellé bore", giành 11 giải thưởng văn học.