Caryl Férey

Caryl Férey

Caryl Férey là nhà văn trinh thám người Pháp, nổi tiếng với mảng tiểu thuyết đen lấy bối cảnh ở nước ngoài. Ngoài ra ông còn tham gia nhiều hoạt động khác như viết nhạc, sáng tác kịch, kịch bản radio, v.v.