Carrie Weston

Carrie Weston

Carrie Weston sinh ra tại Kent, nước Anh năm 1966. Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ và tiếp tục học lên tiến sĩ, Carrie giảng dạy tại Đại học East London về cả Văn học thiếu nhi và Nhu cầu giáo dục đặc biệt.