Caroline de Maigret

Caroline de Maigret

Caroline de Maigret sinh ngày 18 tháng 2 năm 1975, là một người mẫu và nhà sản xuất âm nhạc quốc tế người Pháp. Cô là đại sứ và người phát ngôn của Chanel từ năm 2013. Ngoài ra, Caroline cũng là nhà sản xuất âm nhạc tại Bonus Tracks Records và nhà sản xuất video thời trang cho CDM Production. Cô là một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và trẻ em, ủng hộ các tổ chức phi chính phủ như UN Women and Care International.