Carole Stivers

Carole Stivers

Carole Stivers sinh ra ở Đông Cleveland, Ohio. Carole nhận bằng tiến sĩ Hóa sinh tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign và tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Stanford trước khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực chẩn đoán y khoa. Hiện cô sống ở California, nơi cô kết hợp tình yêu viết lách và niềm đam mê với khoa học để tạo ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, The Mother Code.