Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón (sinh ngày 25/09/1964) là một trong những nhà văn Tây Ban Nha thành công nhất hiện nay. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm viết cho lứa tuổi thiếu niên. Sách của Zafón đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới, được giới phê bình khen ngợi và giành nhiều giải thưởng quốc tế.