Carl Sagan

Carl Sagan

Carl Edward Sagan (09/11/1934 – 20/12/1996) là nhà thiên văn họcvật lý thiên vănvũ trụ họcsinh học vũ trụ, tác giả sách, nhà phổ biến khoa học và là nhà phát ngôn khoa học người Mỹ. 
 

Ông đã xuất bản hơn 600 bài báo khoa học, và là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 20 cuốn sách. Ông viết nhiều sách phổ biến khoa học như "Những con Rồng của vườn Địa Đàng" (The Dragons of Eden), " Não Broca" (Broca' brain), và "Đốm Xanh Mờ" (Pale blue dot). Ông đã để lại cho nhân loại khoảng 595,000 mục tài liệu, hiện được lưu trữ ở thư viện Quốc hội - Hoa Kỳ.