Brock Clarke

Brock Clarke

Brock Clarke (19 tháng 11, 1968) là một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn và tiểu luận người Mỹ. Tác phẩm của ông được biết đến bởi sự khám phá châm biếm, đôi khi siêu thực về cuộc sống của những người Mỹ bình thường và vai trò của tiểu thuyết trong xã hội.