Brigitte Hoffmann

Brigitte Hoffmann

Brigitte Hoffmann sống ở Cologne cùng chồng và hai con trai. Cô là một kỹ sư qua đào tạo và đã hoàn thành chương trình học sau đại học tại Học viện Nghệ thuật Truyền thông.