Bodo Schafer

Bodo Schafer

Bodo Schafer là một tác giả cực kì thành công trong việc viết về tiền bạc và gây dựng cơ nghiệp cho cả người lớn lẫn thiếu nhi. Sách của ông được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Thành công kí sự của Kira đến nay đã bán được 3 triệu bản trên khắp thế giới. Ở châu Á, truyện được dựng thành nhạc kịch cho trẻ em, chuyển thể thành phim và truyện tranh dài tập.