Bertrand Fichou

Bertrand Fichou

Bertrand Fichou là tổng biên tập của Youpi và Images Doc - tạp chí chuyên phát triển nhận thức khoa học ở trẻ em. Ông hiện đang sống ở Paris, Pháp.