Benjamin Graham

Benjamin Graham

Benjamin Graham là một nhà kinh tế học, doanh nhân và là nhà đầu tư nổi tiếng và chuyên nghiệp người Anh-Mỹ. Không những thế, Graham được coi là người khai sinh ra trường phái đầu tư giá trị.

Sau khi Benjamin Graham tốt nghiệp Đại học Columbia vào năm 1914 (năm ông 20 tuổi), ông bắt đầu sự nghiệp của mình trên đường Wall, cuối cùng ông thành lập quan hệ đối tác Graham-Newman. Sau khi thuê cựu sinh viên của mình và người quản lý tương lai của Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ông đã giảng dạy các vị trí tại trường cũ của mình, và sau đó tại trường quản lý Anderson tại Đại học California, Los Angeles.