Ben Wilson

Ben Wilson

Ben Wilson có bằng cử nhân và thạc sĩ về lịch sử của Đại học Cambridge.

Ông là tác giả của năm cuốn sách, bao gồm cuốn "What Price Liberty?", với cuốn sách này, ông đã nhận giải Somerset Maugham, và cuốn "Empire of the Deep.", cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng của Sunday Times.

Ông đã làm tư vấn cho các chương trình lịch sử trên truyền hình và xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh quốc gia tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ireland. Ông đã viết cho các tờ báo và tạp chí như The Spectator, The Literary Review, The Independent on Sunday, The Scotsman, Men's Health, The Guardian Online và GQ.