Bedros Keuilian

Bedros Keuilian

Bedros Keuilian là một Doanh nhân người Mỹ, đồng thời là nhà đầu tư nối tiếp trong hơn chục thương hiệu và doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Bedros Keuilian là người sáng lập Fit Body Boot Camp, ba lần được liệt kê trên Tạp chí Inc cũng như 100 thương hiệu nhượng quyền phát triển nhanh nhất trên thế giới của Tạp chí Doanh nhân. Bedros là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của Wall Street Journal Man Up – How To Cut The BSDominate In Business and In Life.