Béatrice Veillon

Béatrice Veillon

Pascale Bouchié là phó tổng biên tập tạp chí Images Doc, trưởng chuyên mục Lịch sử. Ngoài ra, cô cũng là giám đốc của bộ sưu tập "Romans Images Doc", trong đó có một số tựa sách do cô là tác giả.