Barbara Coloroso

Barbara Coloroso

Barbara Coloroso là một tác giả với nhiều cuốn sách best seller toàn cầu  trong hơn 44 năm qua, một diễn giả được công nhận trên thế giới, đồng thời là nhà cố vấn về cách nuôi dạy con, kỷ luật trường học… Bà cũng xuất hiện trên các kênh như Opprah, CBS, ABC, CNN và NPR và từng là nhân vật được nhắc đến trên New YorkTimes, U.S, News& World Report, Newsweek…