Barbara Barkhausen

Barbara Barkhausen

Barbara Barkhausen làm phóng viên cho một hãng thông tấn châu Âu và đài phát thanh SBS của Úc, đồng thời cũng là phóng viên tự do cho các nhà xuất bản và đài truyền hình Đức. Cô cũng viết một số cuốn sách dành cho trẻ em và sách phi hư cấu