Azar Nafisi

Azar Nafisi

Azar Nafisi là một nhà văn người Mỹ gốc Iran và là giáo sư văn học Anh. Bà là tác giả được giới phê bình đánh giá cao với cuốn Reading Lolita in Tehran - cuốn sách best seller của New York Times, đã được xuất bản bằng 32 thứ tiếng.