Astrid Lindgren

Astrid Lindgren

Astrid Lindgren là một nữ văn sĩ nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng trong giới văn học trẻ em của Thụy Điển.

Trong suốt cuộc đời 60 năm sáng tác, các tác phẩm của bà như: Pippi Longstocking (Pippi cô gái tất dài), Emil, Mardie, Karlsson trên mái nhà, Ronia con gái tên cướp, Anh em Sư Tử Tâm, ... và còn nhiều nữa đã ảnh hưởng và tiếp tục còn ảnh hưởng nhiều thế hệ trẻ em ở Thuỵ Điển và trẻ em trên toàn thế giới. Những đứa con tinh thần của bà đã được dịch ra gần 107 thứ tiếng khác nhau tính đến năm 2019.